Tıbbi Atık Konteynerleri

Tıbbi Atık Konteynerleri, Hastanelerde olan tıbbi atık kontrolü yönetmeliği gereğince, belli kural ve kaidelerde korunmalıdır. 

Tıbbi atık atıkların korunması ve konteynerlerde bulunması gereken belli başlı özellikler bulunmaktadır.